Imaš problem?

Kdaj naj uporabim zavihek Seznam?

Kadar želiš iskati z nadomestnimi znaki.

Znak * nadomešča poljubno število znakov.
Znak ? nadomešča en znak.

Zanima te, katere besede se začnejo na bed-:

Rezultati so besede, ki se začnejo na bed- (beda, bedarija, bedak, beden, bedra …).

Poskusi v živo

Poskusi poiskati besede, ki se končajo na –uk!